Energetický příjem, energetická dostupnost a nutriční plnohodnotnost

autor: | Úno 22, 2024

Výživa je silnou zbraní nejen pro prevenci REDs syndromu a ztráty menstruace, ale také pro výkon, regeneraci a zdraví sportovců. Výživa není ani zdaleka jen o kaloriích. Respektování adekvátního energetického příjmu, energetické dostupnosti a nutriční plnohodnotností je klíčové pro optimalizaci nutriční roviny úspěchu.

Energetický příjem

Termín odkazuje na celkovou energii získanou z potravy, kterou spotřebujeme. Energie je vyjádřena v kaloriích nebo kilojoulech a zahrnuje makronutrienty – sacharidy, tuky a bílkoviny. Každý z těchto makronutrientů poskytuje odlišné množství energie na gram; sacharidy a bílkoviny poskytují přibližně 4 kalorie na gram, zatímco tuky poskytují 9 kalorií na gram. Energetický příjem je základní pro udržení metabolismu, růstu, fyzické aktivity a všech tělesných funkcí.

Energetická Dostupnost (EA)

Energetická dostupnost (EA) je koncepce používaná k hodnocení, zda sportovec přijímá dostatek energie (kalorií) pro podporu svého tréninku a zároveň pro zachování základních tělesných funkcí. Rovnice pro výpočet energetické dostupnosti je:

EA = (příjem energie v kcal – energie vynaložená na fyzickou aktivitu v kcal) / beztuková tělesná hmota

Kde:

Příjem energie je celkový denní příjem energie v kaloriích.

Energie vynaložená na cvičení je množství energie v kaloriích, které sportovec vynaloží během tréninku nebo soutěží.

FFM je hmotnost beztukové tělesné hmoty v kilogramech, která se používá jako proxy pro „bezpečné“ množství hmotnosti, které se může použít pro výpočet dostupnosti energie.

Energetická dostupnost se obvykle vyjadřuje v kilokaloriích na kilogram hmotnosti tělesného tuku za den (kcal/kg LBM/den). Optimální hodnota energetické dostupnosti závisí na jednotlivci a typu sportu, ale obecně se uvádí, že hodnota menší než 30 kcal/kg LBM/den může vést k negativním účinkům, jako jsou hormonální nerovnováhy a narušení menstruačního cyklu u žen.

Nutriční Plnohodnotnost

Tento koncept se vztahuje na kvalitu a rozmanitost potravin ve stravě. Nezáleží jen na množství energie, ale také na obsahu vitamínů, minerálů, vlákniny a jiných živin. Vysoce nutričně plnohodnotná strava zahrnuje pestrou škálu potravin, které podporují zdraví, a pomáhá předcházet výživovým nedostatkům a chronickým onemocněním. Zahrnuje zdroje kvalitních bílkovin, komplexních sacharidů, zdravých tuků, spolu s dostatečným příjmem ovoce, zeleniny a celozrnných produktů.

 

Text pro Naplno připravila Markéta Gajdošová. Potřebuješ s výživou pomoc? Kontaktuj Markétu na www.marketagajdosova.com.