Pro rodiče

Jakožto rodiče, kteří své potomky znají nejlépe, si pravděpodobně jako první všimnete změn v jejich chování, tělesné kompozici nebo duševním rozpoložení. V očích vašich dětí máte navíc roli autority a zároveň důvěrníka – v procesu prevence a brzkého odhalení symptomů spojených s nízkou energeticka dostupností tak máte zcela jedinečnou a velmi důležitou roli.

1) Proč je dostatek energie u dětí a dospívajících tak důležitý?

2) Čeho si u dětí všímat?

3) Kam se obrátit v případě pochybností?

Proč je dostatek energie u dětí a dospívajících tak důležitý?

 

V průběhu dětství a dospívání prochází vaši potomci změnami v oblasti tělesného složení, růstu nebo pohlavního a mentálního dospívání. Naprosto stěžejním předpokladem pro správný průběh těchto změn je dostatečný příjem energie. Díky energetické náročnosti těchto procesů potřebuje dítě/dospívající vyšší množství energie na kilogram tělesné hmotnosti než člověk dospělý

Velmi důležitou roli však hraje nejen kvantita, ale i kvalita stravy – pro správný růst a vývoj je nezbytné zajistit dostatečný přívod bílkovin, komplexních sacharidů i zdraví prospěšných tuků. Upozaděny by přitom neměly zůstat ani mikronutrienty potřebné pro zdraví kostí (vitamin D, vápník), aminokyseliny, které lidský organismus neumí produkovat v dostatečné míře (arginin, histidin) nebo třeba zvýšená potřeba železa u dívek s již započatým menstruačním cyklem. 

Potřeba energie při fyzické aktivitě může být mnohonásobně vyšší, než se zdá

Sportovní aktivita je nepochybně prospěšná jak pro celkové zdraví vašich dětí, tak i pro budování zdravého sebevědomí, socializaci apod. Je však třeba si uvědomit, že v závislosti na frekvenci a intenzitě tréninků může už tak vysoké nároky na energii ještě podstatně zvyšovat. Není proto výjimkou, že např. čtrnáctileté dítě skutečně potřebuje větší porce jídel, než jaká jsou doporučení pro neaktivní dospělé osoby. 

U dětí a dospívajících by měl být kladen důraz i na budování stravovacích návyků do budoucna – měli by tedy vědět, jaké nutrienty jsou v dané potravině obsaženy a k čemu je lidské tělo následně využívá. 

Čeho si u dětí všímat?

 

Dlouhodobý nedostatek energie způsobí, že mladý sportovec nebude schopen zcela naplnit tréninkový plán a jeho výkonnost bude stagnovat, či dokonce klesat. Výkonnost však není jedinou oblastí, kde se může relativní energetická nedostatečnost projevit – v předchozím textu již byla zmíněna energetická náročnost procesů probíhajících během dětství a dospívání, příliš nízký příjem se tak může projevit např. zpomalením růstu, ztrátou hmotnosti nebo neschopností zvýšit hmotnost, zvýšenou náchylností k onemocněním, častým zraněním, pozdním nástupem puberty, pozdním nástupem/přerušením menstruace u dívek nebo sníženou hustotou kostní tkáně. Podrobnější přehled oblastní zdraví, do kterých se RED-S promítá, popisuje přiložený obrázek.

Je však třeba poznamenat, že ačkoliv jsou energetické nároky obzvláště vysoké v období dětství a puberty, s relativní energetickou nedostatečností se mohou stejně tak potýkat i dospělí sportovci, a to ženského i mužského pohlaví. 

Kam se obrátit v případě pochybností?

 

Pokud máte podezření, že by se mohla relativní energetická nedostatečnost týkat i Vašeho dítěte, diskutujte tento problém s trenérem či sportovním/praktickým lékařem. Velmi hodnotné informace vás poskytne i návštěva nutričního terapeuta, kde získáte podrobné a ověřené informace o kvalitě i kvantitě stravovacího plánu Vašeho dítěte vzhledem k jeho fyzické zátěži.