Pro rodiče

Jakožto rodiče, kteří své potomky znají nejlépe, si pravděpodobně jako první všimnete změn v jejich chování, tělesné kompozici nebo duševním rozpoložení. V očích vašich dětí máte navíc roli autority a zároveň důvěrníka – v procesu prevence a brzkého odhalení symptomů spojených s nízkou energeticka dostupností tak máte zcela jedinečnou a velmi důležitou roli.

Proč je to důležité?

Děti a dospívající potřebují dostatek energie

V průběhu dětství a dospívání prochází vaši potomci změnami v oblasti tělesného složení, růstu nebo pohlavního a mentálního dospívání. Naprosto stěžejním předpokladem pro správný průběh těchto změn je dostatečný příjem energie. Díky energetické náročnosti těchto procesů potřebuje dítě/dospívající vyšší množství energie na kilogram tělesné hmotnosti než člověk dospělý. 

Velmi důležitou roli však hraje nejen kvantita, ale i kvalita stravy – pro správný růst a vývoj je nezbytné zajistit dostatečný přívod bílkovin, komplexních sacharidů i zdraví prospěšných tuků. Upozaděny by přitom neměly zůstat ani mikronutrienty potřebné pro zdraví kostí (vitamin D, vápník), aminokyseliny, které lidský organismus neumí produkovat v dostatečné míře (arginin, histidin) nebo třeba zvýšená potřeba železa u dívek s již započatým menstruačním cyklem.

Potřeba energie při fyzické aktivitě může být mnohonásobně vyšší, než se zdá.

Čeho si u dětí všímat?

Dlouhodobý nedostatek energie způsobí, že mladý sportovec nebude schopen zcela naplnit tréninkový plán a jeho výkonnost bude stagnovat, či dokonce klesat. Výkonnost však není jedinou oblastí, kde se může relativní energetická nedostatečnost projevit – v předchozím textu již byla zmíněna energetická náročnost procesů probíhajících během dětství a dospívání, příliš nízký příjem se tak může projevit např. 

– zpomalením růstu,
– ztrátou hmotnosti nebo neschopností zvýšit hmotnost,
– zvýšenou náchylností k onemocněním,
– častým zraněním,
– pozdním nástupem puberty,
– pozdním nástupem/přerušením menstruace u dívek,
– sníženou hustotou kostní tkáně
.

Podrobnější přehled oblastní zdraví, do kterých se RED-S promítá, popisuje přiložený obrázek.

Je však třeba poznamenat, že ačkoliv jsou energetické nároky obzvláště vysoké v období dětství a puberty, s relativní energetickou nedostatečností se mohou stejně tak potýkat i dospělí sportovci, a to ženského i mužského pohlaví.

Kam se obrátit v případě pochybností?

Dlouhodobý nedostatek energie způsobí, že mladý sportovec nebude schopen zcela naplnit tréninkový plán a jeho výkonnost bude stagnovat, či dokonce klesat. Výkonnost však není jedinou oblastí, kde se může relativní energetická nedostatečnost projevit – v předchozím textu již byla zmíněna energetická náročnost procesů probíhajících během dětství a dospívání, příliš nízký příjem se tak může projevit např. zpomalením růstu, ztrátou hmotnosti nebo neschopností zvýšit hmotnost, zvýšenou náchylností k onemocněním, častým zraněním, pozdním nástupem puberty, pozdním nástupem/přerušením menstruace u dívek nebo sníženou hustotou kostní tkáně. Podrobnější přehled oblastní zdraví, do kterých se RED-S promítá, popisuje přiložený obrázek.

Je však třeba poznamenat, že ačkoliv jsou energetické nároky obzvláště vysoké v období dětství a puberty, s relativní energetickou nedostatečností se mohou stejně tak potýkat i dospělí sportovci, a to ženského i mužského pohlaví.

PRO
SPORTOVCE

Co je syndrom RED-S?

PRO
ZDRAVOTNÍKY

Jak RED-S diagnostikovat a řešit?

PRO
TRENÉRY

Čeho si všímat u sportovců?