O PROJEKTU

NAPLNO

Kdo jsme

Proč to děláme

Projekt vznikl za podpory programu Mezinárodního Olympijského Programu ‚IOC Young Leaders‘. Zakladatelkou projektu je triatlonistka Aneta Grabmüller Soldati. Odbornou garanci zaštiťuje doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. a doktorandka Mgr. Kristýna Dvořáková z Masarykovy Univerzity v Brně.

Edukace hraje zásadní roli v prevenci RED-S. Zvyšování povědomí a vzdělávání sportovců se ukazuje jako nejefektivnější nástroj prevence. Zároveň je však nutné, aby byli schopni syndrom RED-S správně diagnostikovat i odborníci, kteří se sportovci pracují. 

Co je to RED-S?

Syndrom relativní energetické nedostatečnosti (RED-S) je stav komplexního narušení fyziologických funkcí organismu sportovce, jehož hlavní příčinou je tzv. nízká energetická dostupnost. Podkladem jeho rozvoje je tzv. nízká energetická dostupnost, která způsobí, že náš organismus nemá dostatek energie k tomu, aby pokryl své základní funkce. Příčinami nízké energetické dostupnosti může být vysoké sportovní zatížení, nedostatečný energetický příjem nebo kombinace těchto faktorů.

V některých sportech trpí RED-S  až 80 % sportovců! I přes prokázaný negativní vliv na výkonnost a zdravotní stav sportovců však v České republice chybí základní informace o tomto syndromu.

Důsledky RED-S působí negativně nejen na výkon sportovců, ale i jejich zdraví. Projekt Naplno je společná iniciativa odborníků z Masarykovi Univerzity v Brně a sportovců, jejichž životy byly tímto syndromem ovlivněny. Naším společným cílem je upozornit na problematiku RED-S, poskytnout sportovcům, jejich blízkým, trenérům a odborníkům relevantní informace a nasměrovat je k řešení problému.

Naším cílem je

Informovanost

Chceme, aby každý sportovec, trenér, rodič, partner, učitel, spoluhráč, funkcionář, lékař a psycholog věděl, co je RED-S, a aby si tento stav spojil s včasnými varovnými příznaky (únavové zlomeniny, menstruační dysfunkce atd.).

Prevence

Neustále vytvořit komunitu sportovců, trenérů, lékařů a odborníků, kteří mezi sebou sdílejí informace a zkušenosti, jak řešit a především předcházet syndromu RED-S.

Rekonvalescence

Nasměrovat sportovce, trenéry a další členy jejich podpůrného týmu ke správné lékařské, nutriční a psychologické podpoře pro ty, kteří již mají potíže.