Pro trenéry

Co je to REDs?

Relativní energetická nedostatečnost ve sportu (REDs) je syndrom narušené fyziologické a/nebo psychické funkce, jehož hlavní příčinou je tzv. nízká energetická dostupnost. K jeho rozvoji dochází, když nároky tréninku nebo energetický výdej dlouhodobě převyšují příjem energie. REDs je častější ve sportech, kde je hmotnost buď součástí soutěže, nebo je nižší BMI vnímáno jako potenciálně zlepšující výkon, například bojové umění, vzpírání, estetické nebo vytrvalostní sporty.

Čeho si všímat u sportovců?

REDs může sportovce negativně ovlivnit mnoha způsoby. Snáze se rozpozná u sportovkyň, u kterých se rozvíjí tzv. triáda sportovkyně, která zahrnuje nízkou dostupnost energie, osteoporózu charakterizovanou únavovými zlomeninami a nepravidelnou menstruací nebo ztrátou menstruačního cyklu.

Déle dochází ke snížení metabolické funkce, reprodukční funkce, zdraví pohybového aparátu, imunity, syntézy glykogenu, narušení kardiovaskulárního a hematologického zdraví. Vše může jednotlivě i synergicky vést k psychické i fyzické nepohodě, zvýšenému riziku zranění a sníženému sportovnímu výkonu.

Kdo je ohrožen?

Není neobvyklé, aby vytrvalostní sportovci redukovali svou tělesnou hmotnost ve snaze zlepšit výkon. Často dokonce můžou pozorovat dočasné zlepšení výkonu před tím, než začnou trpět dlouhodobými deficity výkonu. Trenéři by měli být obzvlášť opatrní u sportovců, kteří jsou fixováni na dosažení výkonu prostřednictvím hubnutí.

Co dělat pro prevenci nebo pokud existuje podezření?

Trenéři by měli své sportovce proaktivně vzdělávat o důležitosti kvalitní výživy, zprostředkovat jim vzdělání nebo je odkázat na důvěryhodného výživového specialistu, který pracuje se sportovci. Mezinárodní Olympijský výbor doporučuje využití objektivních a subjektivních dotazníků a nástrojů pro sběr dat ve vysoko rizikovém prostředí, které může pomoci určit, zda jsou sportovci ohroženi REDs.

Pokud již existuje podezření, že sportovec trpí REDs, existuje řada raných screeningových nástrojů
doporučených Mezinárodním Olympijským výborem dostupných online (seznam nástrojů naleznete zde). Vážnější podezření by mělo být vždy řešeno s odborníky. Postup v identifikaci a řešení REDs, doporučený MOV, naleznete zde.

Co dělat z hlediska tréninku?

V závislosti na závažnosti symptomů spojených s REDs mohou sportovci potřebovat upravit trénink, lékařskou péči a/nebo trénink přerušit. V těžkých případech může být nutná i hospitalizace. Tato rozhodnutí by měla být provedeny společně se sportovcem a důvěryhodnými kvalifikovanými odborníky zapojenými do jejich zdravotní péče.

PRO
SPORTOVCE

Co je syndrom RED-S?

PRO
RODIČE

Jak poznám syndrom RED-S?

PRO
ZDRAVOTNÍKY

Jak RED-S diagnostikovat a řešit?