Co je to RED-S?

autor: | Čvc 6, 2022

Syndrom relativní energetické nedostatečnosti (RED-S) je stav komplexního narušení fyziologických funkcí organismu sportovce, jehož hlavní příčinou je tzv. nízká energetická dostupnost. Podkladem jeho rozvoje je tzv. nízká energetická dostupnost, která způsobí, že náš organismus nemá dostatek energie k tomu, aby pokryl své základní funkce.

Příčinami nízké energetické dostupnosti může být vysoké sportovní zatížení, nedostatečný energetický příjem nebo kombinace těchto faktorů. V některých sportech trpí RED-S  až 80 % sportovců! I přes prokázaný negativní vliv na výkonnost a zdravotní stav sportovců však v České republice chybí základní informace o tomto syndromu.

Stav, kdy dlouhodobě přijímáme méně energie, než pro sportovní výkon potřebujeme, se odborně nazývá ‘Syndrom relativní energetické nedostatečnosti ve sportu’ (RED-S z anglického ‘Relative Energy Deficiency in Sport’). Důsledky RED-S působí negativně nejen na výkon sportovců, ale i jejich zdraví.

Projekt Naplno je společná iniciativa odborníků z Masarykovi Univerzity v Brně a sportovců, jejichž životy byly tímto syndromem ovlivněny. Naším společným cílem je upozornit na problematiku RED-S, poskytnout sportovcům, jejich blízkým, trenérům a odborníkům relevantní informace a nasměrovat je k řešení problému.